2PDesign

Klik hier om de ondertitel te bewerken

2PDesign is een integraal bureau voor interieurarchitectuur, conceptuering (idee en beeldvorming), objectdata en projectmanagement. Onze opdrachtgevers zijn zowel particulieren als ook bedrijven. 


Onze visie: 


Door het ontdekken van de opgave achter de vraagstelling, komt het projectresultaat ten dienste van een een hoger doel te staan. Het huidige tijdperk kenmerkt zich voornamelijk door het economisch denken en staat bij de meeste mensen centraal; het is daarom zinvol om na te denken en uit te komen voor persoonlijke en bedrijfsmatige kernwaarden. 2PDesign werkt vanuit die kernwaarden aan het project en geeft daaraan ook in materiĆ«le zin een nieuwe vorm. Bouwen is voor ons een geloofsdaad voor de toekomst.


Onze missie 


2PDesign combineert het creatief vermogen met esthetische en technische kennis zijnde de voorwaarde om tot een functioneel projectresultaat te komen waarbij haalbaarheid, maakbaarheid en duurzaamheid voorop staan. Samen met de opdrachtgever en eindgebruiker ontdekken wij de visie en maken wij de ruimte tot een krachtige leef-  en werkruimte.